Tajunnanvirta etuliitteellä


Tämä harjoitus on nopein tietämäni tapa avata yhteys oman sisäisen kokemusmaailman ja sanojen välillä. Harjoitus toimii erinomaisesti ns. writers block:in avaamiseen, uusien aiheiden löytämiseen, laajempien ja syvempien teemojen hahmottumiseen ja sitä kautta taiteellisen minäkuvan vahvistumiseen.

Tajunnanvirran kirjoittamisen idea on siinä, että kirjoitamme sensuroimatta. Kirjoitamme avoimesti, heittäytyen ja paljaana. Kirjoitamme asioita, joita emme edes tienneet tuntevamme, ajattelevamme tai kantavamme edelleen mukana. Kehitin tämän harjoituksen vahvistamaan näitä tajunnanvirran luovuutta edistäviä ominaisuuksia. Se ikään kuin häiritsee tietoista mieltämme suunnittelemasta sitä, mitä tulemme kirjoittamaan.

Ensimmäinen käyttämäni etuliite oli Tämän oven takana. Kun tätä lauseen alkua toistelee tekstissä useasti, on hyvin vaikeaa pysyä yhdessä huoneessa, eli yhdessä mielen luomassa kuvassa kovinkaan kauan. Tulee jatkuvasti avanneeksi uutta. Luomaan yhteyksiä, jotka eivät liity ilmeisesti toisiinsa, niin kuin yhtenäiset värisuorat sisustuksessa, vaan joiden liittymispinta onkin kuin eri aikakausina samassa talossa eläneiden ihmiset unelmat. Etuliitteen tarkoitus on olla askeleen edellä tietoisen mielemme taipumusta kulkea jo olemassa olevia reittejä. Heti kun tiedät, mistä aiot seuraavaksi kirjoittaa, voit heittää etuliitteen uudelleen paperille, kuin syötin vesille.

Ohjeet:

Varaa aikaa 10 minuuttia. Valitse sinua puhutteleva etuliite. Kirjoita kymmenen minuuttia tajunnanvirtaa toistellen etuliitettä tekstissäsi. Aloita esim. joka toinen tai kolmas lause valitsemallasi etuliitteellä. Muuten pidä teksti niin vapaana kuin mahdollista. Päästä irti kaikesta suunnittelusta ja kirjoita sitä, mitä etuliite jostain syystä työntää sinua kirjoittamaan. Anna sanojen ilmestyä paperille tai tietokoneen ruudulle ennen, kuin ne ilmestyvät mieleesi. Koeta olla asettamatta tekstille mitään muita vaatimuksia kuin etuliitteen toistaminen. Tekstin ei tarvitse olla millään tavalla yhtenäinen tai looginen tai seurata kieliopillisia sääntöjä. Kunhan toistat etuliitettä ja kirjoitat sanoja etuliitteiden väliin.

Etuliitteitä: Tämän oven takana, tapetin alta paljastuu, juuri nyt, tunnustan, suurin pelkoni on, heidän lauluissaan, sinä päivänä, sydämeni talossa, öisin, istuimme hiljaa, kuulin että, ennen kuin.

Pidemmän listan etuliitteitä löydät valikosta Tajunnanvirta etuliitteellä -otsikon alta. Valikosta löytyy myös joitakin etuliitteellä kirjoitettuja tajunnanvirtoja esimerkkejä -kohdasta.

Etuliitteen muodostaminen

Etuliite voi olla mikä tahansa lauseen alkuna toimiva sana tai suhteellisen lyhyt ilmaisu, jotakin jota on jatkettava. Se voi olla jotakin, joka sisältää jo vahvan latauksen, kuten häpeän, mutta yhtä hyvin se voi olla avoimempi, kuten mitä jos tai olen melkein. Kun teet harjoitusta säännöllisesti opit luomaan juuri sinulle tai juuri tiettyyn hetkeen sopivia etuliitteitä. Tässä esimerkkejä siitä, miten niitä voi muodostaa:

1. Ulkoinen maailma. Etuliitteen voi muodostaa vaikka ilmasta tai vuodenajasta. Marraskuussa voi olla mielenkiintoista tutkia pimeyteen johtavaa aikaa:

esim. kohti pimeää, päivien välissä, kun suljen silmäni, valot pimeässä jne.

2. Sisäinen maailma. Ryhmissä, joissa ohjaan kirjoittamista, lähden usein liikkeelle kysymällä opiskelijoiden fiiliksiä. Etuliitteen avulla voi joko sukeltaa tietoisesti yhä syvemmälle vallitsevaan olotilaan, suunnata sen energiaa uuteen suuntaan tai kirjoittaa sitä vastaan. Jos olo on esim. raskas, voi tunnustella, mikä olisi mielekkäin tapa tutkia tuota tunnetta. Mielekkyyden voi tunnistaa esim. siitä, että etuliite herättää mahdollisuuden tunteen. Mahdollisuuden suhtautua kiinnostuneesti siihen, mikä voi muuten tuntua pelkästään ahdistavalta. Toisaalta se voi tarjota toisen vaihtoehdon. "Silloinkin, kun tunnen oloni raskaaksi, minussa on myös keveys."

esim. painun, valun pohjaan, kaikki virtaa, pinnan alla, uin pintaan, kohoan, pilvien yllä jne.

3. Tarve. Eräs kurssilaiseni tiivisti kokemuksensa niin, että hän tekee kahdenlaisia lauluja. Niitä, jotka ovat ikään kuin valmiina syntyneitä, jonkinlaisessa odotetussa muotissa olevia ja sitten on niitä lauluja, joita kirjoittaessaan hän on kaikkein haavoittuvimmillaan. Tästä toiveesta kirjoittaa haavoittuvaisesti voi muodostaa etuliitteen.

esim. kerron sinulle kaiken, en enää peitä, salaisuuteni on, kun näytän haavani, ilman suojaa, jos en pelkäisi

Etuliitteen voi siis muodostaa mistä vain. Jos tarvitset materiaalia toiseen säkeistöön, voi etuliite olla: toisessa säkeistössä, toinen puoli tarinaa, kun tarina jatkuu jne.Jos haluat kirkastuttaa sitä, mistä tekeillä olevassa kappaleessa on kysymys: tällä laululla haluan kertoa, rivien välissä jne. Jos haluat kerätä materiaalia kappaleeseen, josta et tiedä mitään muuta, kuin että se tapahtuu sumussa: sumu peittää, kävelen sumuun, sumun sisään jne.

Voit lähteä liikkeelle myös sinua inspiroivasta kappaleesta. Mihin lauseeseen kappaleen sisältö tiivistyy? Mitä tapahtuu jos otat lauseen keskiosan pois ja jätät vain sen alun tai päätteen etuliitteeksi. Myös taidenäyttelyt, elokuvat ja runot tarjoavat hyviä kimmokkeita. Kuvittele itsesi sisään taideteokseen ja muodosta etuliite sen pohjalta.

Pyramidiharjoitus

Jos haluat toistaa harjoituksen, voit tehdä ns. pyramidiharjoituksen. Valitse ensin tilanteeseen sopiva etuliite. Kirjoita 10 minuuttia. Sen jälkeen lue tekstisi ja poimi sieltä uusi etuliite. Tämän etuliitteen ei tarvitse tiivistää kirjoituksen sisältöä, vaan enemmänkin avata uusi ikkuna. Kirjoita taas 10 minuuttia tekstistä löytämälläsi etuliitteellä. Toista harjoitus, kunnes olet kirjoittanut kolme tekstiä aina uudella etuliitteellä.

Jos sinulla on ryhmä, jonka kanssa kirjoittaa, tämän harjoituksen tekeminen on erittäin antoisaa ryhmässä. Silloin ryhmä voi ehdottaa uusia etuliitteitä kunkin jäsenen tekstin pohjalta. Joskus toisen tekstistä on myös helpompi erottaa sen sisältämiä punaisia lankoja.

Voitte myös valita jonkin tietyn teeman, josta kaikki kirjoittavat yhdessä useamman kierroksen. Esimerkiksi isoja ja vaikeita aiheita voi olla helpompi kohdata ryhmän kanssa ja häpeän tai pelkään -etuliitteellä kirjoitetut sessiot voivat muodostua vapauttaviksi ja yhteishenkeä lujittaviksi.

Suosittelen muutamaa periaatetta, kun kirjoitat ryhmässä:

1) Tekstiä ei ole pakko lukea, eikä lukemista tulisi katsoa rohkeammaksi teoksi kuin lukematta jättämistä. Kirjoita sensuroimatta ja arvioi vasta jälkeenpäin haluatko lukea tekstin.

2) Kommentoikaa toisten tekstejä aina sen kautta, mikä niissä on kiinnostavaa, mistä haluaisitte kuulla lisää, mikä ilmaisu on erityisen hauska, rehellinen, toimiva tai koskettava.

3) Vaikka tekstit voivat olla henkilökohtaisia ja paljastavia, käsitelkää niitä aina teksteinä. Tarkoitus ei ole kommentoida kirjoittajan henkilökohtaista elämää.

Kun kirjoitat yksin tai ryhmässä, ole ennen kaikkea vapaa. Anna itsellesi lupa kirjoittaa tänään yhdestä totuudesta ja huomenna toisesta. Kirjoita surusta ja ilosta, kirjoita kauppalista tai kirosanoja. Kirjoita kaikesta, sitä arvottamatta. Vaikka etuliitteellä kirjoitetut tajunnanvirta -tekstit ovat usein hyvin mielenkiintoisia ja niistä löytyy vähintäänkin yksittäisiä lauluihin sopivia ilmaisuja, ei niiden suora käyttö ole välttämätöntä. Niiden hyöty on myös niissä lukemattomissa uusissa sanojen hermoradoissa, joita luot oman kokemusmaailmasi ja kielikeskuksen välille. Voit aina kirjoittaa ja mistä tahansa voi lähteä liikkeelle. Parhaimmillaan tajunnanvirta -ryhmäsessiot ovat kuin haikuja kollektiivisesta tajunnasta, unohtuneiden maailmojen kuiskailuja ja samalla hyvin henkilökohtaisia kudelmia. Niissä jaettu elämä on kuin jakaisi runoiksi kirjoitettuja uniaan. Kokemusta syvästä liittymisestä ja kirkkaasta ainutlaatuisuudesta.

Oma elämämme on ehtymätön luovuuden lähde! Ja niinkuin taiteen tekeminen elämäntapana muutenkin, tämä harjoitus voi olla yksi niistä keinoista katsoa omaa elämää lempeän kiinnostuneesti. Miten kiinnostavia teemoja se sisältääkään!