Luova Laululyriikka ohjaajakoulutus 2021 


"The word education comes from the root e from ex, out, and duco, I lead. It means a leading out. To me education is a leading out of what is already there in the pupil`s soul." - Muriel Spark 


Ajankohta:  27.1.2021 - 7.4.2021. Joka toinen keskiviikko klo 18.00-20.00. (Kurssin kellonaika saattaa vielä tarkentua lopullisen osallistujamäärän selvitessä) Kurssilla kokoonnutaan mahdollisesti pienissä ryhmissä myös näiden ajankohtien ulkopuolella.  

Toteutus: Kurssi toteutetaan etäopetuksena Zoomissa. Kurssi koostuu luennoista, keskustelusta, kotitehtävistä yksin, pareittain ja ryhmässä. Kurssin kuormittavuutta on mahdollisuus räätälöidä. Halukkaat perustavat itselleen oman harjoitteluryhmän, jolle ohjaavat kurssilla saatavia harjoitteita. Kussilaiset analysoivat toistensa kirjoittajuutta ja antavat palautetta toisilleen lauluteksteistä. Kurssilaiset saavat ohjausta halutessaan myös omaan laulunkirjoittajuuteen. Kussilaiset saavat palautetta omista analyysi -ja palautteenantotaidoistaan. Kurssille on mahdollista osallistua myös kevyemmin, luentoja kuunnellen ja keskustellen. 

Keskiviikkoiltojen Zoom-luennot videoidaan ja ne voi katsoa myös muuna ajankohtana. Voit osallistua kurssille, vaikka keskiviikko illat eivät sopisikaan sinulle. Vuorovaikutusta vaativiin palauteosuuksiin on mahdollista sopia yksittäisiä lisäaikoja. 

Early bird hinta: Alennettu hinta 235€ voimassa 15.12.2020 asti! 

Kenelle: 

- Sinulle, joka työskentelet laulujen parissa. Voit olla lauluntekijä, artisti, tuottaja, muusikko tai pedagogi. Olet kiinnostunut lauluntekemisen luovasta prosessista. Olet kiinnostunut auttamaan ja ohjaamaan muita. Annat ehkä työssäsi palautetta teksteistä ja kaipaat hyviä työkaluja tarkastella tekstiä ja antaa rikastuttavaa palautetta. 

- Sinulle, joka olet kiinnostunut ylipäätään luovasta prosessista, palautteen antamisesta, rikastuttavasta palautteesta, laulujen syntyprosessista, ohjaamisesta ja pedagogiasta vaikka sinulla ei olisi näistä aiempaa kokemusta. 

Teemoja: 

- Miten luoda luovuutta ja oppimista tukeva ilmapiiri? 

- Miten oma luovuus -ja ihmiskäsitys vaikuttaa oman pedagogian taustalla? 

- Miten ohjata laulunkirjoittamisen luovaa prosessia rikastuttavasti? 

- Miten antaa rikastuttavaa ja tilanteeseen sopivaa palautetta? 

- Miten luottaa omaan intuitioon palautteen antamisessa? 

- Miten osallistaa, sitouttaa, motivoida ja innostaa? 

- Miten olen käyttänyt teatteripedagogisia välineitä ja soveltanut niitä laulunkirjoittamisen ohjaamiseen? 

- Miten tukea oman kirjoittajuuden, estetiikan ja oman äänen löytämisen prosessia? 

- Miten ohjata taiteelliseen ajatteluun? 

Moduuli 1.  

(Kuvaukset moduuleista ovat suuntaa antavia. Moduulit koostuvat vaihtelevasti luennoista, keskustelusta, tehtävistä niin luennon aikana kuin niiden välilläkin. Tehtävät varioivat lyhyistä itsereflektoivista tehtävistä luovaan kirjoittamiseen, kirjoittajuuden analyysitehtäviin, palautteen antamiseen, sekä laulunkirjoittamisen ja ryhmän ohjaamisen tehtäviin.) 

Ensimmäisessä moduulissa kerron siitä, miten olen luonut omat Luova Laululyriikka -menetelmäni. Kerron kokemuksistani erityiskoulussa, jossa aloitin lyriikan ohjaamisen urani vuonna 2005. Kerron siitä, miten olen soveltanut teatteripegaogiaa, erityisesti improvisaatioteatterin palautteen antamisen pedagogiaa ja luonut sen pohjalta voimavaraistavan rap-lyriikan kirjoittamisen mallin. 

Ensimmäisessä moduulissa käsittelemme luovan tilan taustalla vaikuttavia tekijöitä. Millainen on luovaa prosessia tukeva tila ja miten sellainen luodaan? Teemme tehtäviä joiden avulla kartoitamme omia arvoja, sitä miten oma luovuus -ja ihmiskäsitys ohjaa työtämme. Käsittelemme luovuuden lainalaisuuksia ja luovuuden käyttäytymistä. Opimme siitä, miten kutsua luovuutta esiin eri tavoin ja voimme kanavoida luovuutta tilanteisiin, jossa opetamme. 

Kartoitamme jokaisen osallistujan tarpeita ja räätälöimme kurssia niihin sopivaksi. Kurssilla ohjataan oman ryhmän ohjaamiseen, jolloin kurssilaiset ohjaavat kurssilla esitellyn prosessin omalle ryhmälleen. Kurssi on mahdollista suorittaa myös kuunnellen ja keskusteluun osallistuen kevyemmillä kotitehtävillä. 

Moduuli 2. 

Toisen moduulin aihe on kehittämäni Syklinen tajunnanvirta -harjoitus. Kerron harjoituksen taustoista ja synnystä. Kerron siitä, miten olen käyttänyt erilaisia tajunnanvirtaharjoituksia erilaisissa yhteyksissä ja eri urani vaiheissa ja siitä miten eri vaiheet ovat johtaneet Syklinen tajunnanvirta -harjoituksen syntyyn.  Käymme läpi harjoituksen ohjaamiseen liittyviä tärkeitä periaatteita ja filosofiaa. Kurssilaiset ovat tämän moduulin jälkeen valmiita ohjaamaan menetelmää omissa ryhmissään ja saavat siihen ohjausta. 

Moduuli 3. 

Kolmannen moduulin aiheena on analyysimenetelmä, jota käytän paljon työssäni nimellä Esikuvatehtävä. Kerron siitä miten tehtävä on syntynyt, muotoutunut ja päivittynyt vuosien varrella. Mihin tarpeeseen tehtävä on aikanaan syntynyt ja miten se palvelee laulunkirjoittajia ja artisteja. Avaan analyysityökalujani ja ajattelua tehtävän takana niin pedagogisesti kuin taiteellisestikin. Kolmas moduuli on kytköksissä niin motivoimisen, palautteen antamisen kuin taiteilijana kasvamisen teemoihin. Kotitehtävänä jokaisen saa analysoitavakseen oman aineiston lisäksi toisen kurssilaisen aineiston. 

Moduuli 4. 

Neljännessä moduulissa puretaan kolmannella kerralla saatu tehtävä. Kurssilaiset saavat tukea oman kirjoittajuuden tai artistiuden suunnan kirkastamisessa ja oppivat tukemaan toista kirjoittajaa näkemään omaa tekemistään kirkkaammin. Kurssilaiset saavat palautetta tekemistään analyyseistä, sekä palautteen antamisesta. Jaetaan kokemuksia oman ryhmän tai oppilaan ohjaamisesta. 

Moduuli 5 ja 6. 

Kaksi viimeistä moduulia keskittyvät palautteen antamiseen. Käsittelemme palautteen antamista monesta eri suunnasta. Avaan palautteen antamisen filosofiaani luennon kautta, keskustelemme aiheesta, jaamme kokemuksia, teemme harjoitustehtäviä ja annamme palautetta toistemme kappaleista. Käsittelemme rikastavan palautteen käsitettä ja palautteen antamisen hetkeä yhteistyön näkökulmasta. Puramme palautteen antamiseen liittyviä uskomuksia ja haasteita. Jaan omia kokemuksia ja keinoja joilla tehdä palautteen antamisesta nautinnollista ja hedelmällistä. 

Hinta: 

Kurssin hinta on 275€. Kurssimaksun voi maksaa osissa ja siitä voi sopia erikseen ilmoittautumisen yhteydessä. Sitova ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla varausmaksu 50€. Varausmaksu on osa kurssimaksun hintaa, jolloin maksettavaksi varausmaksun jälkeen jää 225€. 

Early bird 235€ voimassa 15.12.2020 asti!